Stalontsmetting

Stal ontsmetting Pluimvee Service Noord Nederland
 
Al meer dan 25 jaar ontsmetten wij pluimveestallen.  Het is dé activiteit waar het allemaal mee begon.
 
Mocht u nu een leghennen, vleeskuiken of vermeederingsbedrijf bezitten, wij kunnen elk bedrijf voor u ontsmetten.
 
Ons verzorgingsgebied betreffende het ontsmetten is: Friesland, Groningen, Drenthe, Noord Holland,

Flevo polder, Overijssel en het grensgebied van Duitsland.

Wij ontsmetten met formaline of alternatieve middelen in overleg met u, de klant. 

Ons bedrijf is een IKB gecertificeerde onderneming.
 
Voor het foggen van de stallen gebruiken wij een pulsfog k4, zoals hieronder is te zien.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Pluimvee Service Noord Nederland
Willemstraat 29
9104 EL Damwoude
Tel:  +31 (0 )511-421200
Fax:  +31 (0 )511-420611
Autotel: +31 (0) 653 42 85 87
Autotel: +31 (0) 629 53 81 87