Ongediertebestrijding

 
ARTIKELCODE:  620
RACO Rattenvergif
5 kilogram
Raco rattenvergif gebruikt de werkzame stof difenacoum.
Plaats dit vergif in lokaasdozen op punten waar veel ratten en muizen voorkomen.
Denk aan voerplaatsen, waar uitwerpselen liggen en dicht bij de nesten.
Bij een muizenplaag, plaats dan de lokaasdozen om de 3 tot 5 meter van elkaar afhankelijk van hoe groot de muizenplaag is.
Gebruik 30 gram per lokdoos.
Voor ratten zet men de lokdozen tussen de 5 en 10 meter van elkaar.
Ook dit is afhankelijk van de grootte van de rattenplaag.
Dosering voor ratten is 100 gram per lokdoos.
Voor zwarte ratten geldt dat men de voerdozen moet plaatsen op hooggelegen voerplaatsen.
Na de eerste 5 dagen worden de eerste resultaten zichtbaar.
Zowel ratten als muizen moeten meerdere malen ervan snoepen.
Controleer elke 3 dagen de lokaasdozen en vul tijdig bij.

 
 
 
 
ARTIKELCODE: 621
TOMCAT BLOX
4 kilogram
Tomcat Blox is een gifblok bestemd voor muizen en ratten.
De werkzame stof in deze Blox is Bromadiolon.
Gebruik dit gif in de daarvoor bestemde lokaasdozen.
Gebruik ruime hoeveelheden van dit product ivm mogelijke resistentie van de ratten en muizen.
Zet de lokaasdozen op plaatsen waar veel muizen en ratten voorkomen.
Denk aan voerlijnen, dicht bij nesten en waar men uitwerpselen vindt van de beesten.
Zet de lokdozen bij muizen tussen de 2 en 4 meter van elkaar.
Bij ratten plaats dan de voer/ lokdozen tussen de 5 en 7 meter.
Controleer om de 3 dagen alle lokaasdozen en vul zonodig bij.
 
 
 
 
 
ARTIKELCODE: 622
RODILON Rattenvergif
2.5 kilogram  
Rodilon rattenvergif bevat de werkzame stof difethialon.
Het voordeel van deze werkzame stof is dat zowel muizen als ratten hier bijna niet resistent tegen kunnen worden.
Dit komt door de moleculenstructuur die zich bindt aan de cellen van de knaagdieren.
Gebruik voor dit gif altijd de daarvoor bestemde lokdozen.
Bij muizen plaatst dan de lokaasdozen om de 1 tot 3 meter van elkaar.
Gebruik per lokdoos 25 gram Rodillon.
Bij ratten plaats dan de lokdozen om de 4 tot 10 meter.
Gebruik bij ratten per lokdoos 100 gram Rodillon.
Beide zijn afhankelijk van de grootte van de plaag.
Plaats deze lokdozen op plaatsen waar veel activiteit plaats vindt van knaagdieren.
Denk aan waar uitwerpselen liggen en dicht bij de nesten.
Controleer om de 3 dagen elke lokdoos en vul bij als er veel gif uit mist.
Dood van de dieren treedt tussen de 8 en 10 dagen op.
 
 
 
 
 
ARTIKELCODE: 608
Super caïd
2,5 Kilogram
Super Caid ratten en muizenvergif bevat de werkzame stof Bromadiolone.
Deze stof zorgt ervoor dat de bloedstolling vermindert bij de knaagdieren.
Ook zorgt het voor inwendige bloedingen bij de beesten.
De eerste resultaten zijn zichtbaar vanaf 3 tot 5 dagen na eerste inname.
Dit hangt wel af van de hoeveelheid gif ze hebben opgegeten.
Plaats de lok en voerdozen bij een muizenplaag tussen de 1 en 3 meter van elkaar.
Dit heeft te maken met de grootte van de plaag.
Leg in elke lokaasdoos tussen de 10 en 25 gram.
Bij ratten plaatst men de lokaasdozen tussen de 3 en 8 meter van elkaar.
Ook dit heeft te maken met de grootte van de plaag.
Doe in deze lokdozen tussen de 25 en 100 gram Super Caid.
Controleer om de 3 dagen alle voerdozen en vul zo nodig bij.
 
 
 
 
 
ARTIKELCODE: 606
Frap haverkorrels
2,5 Kilogram
Frap haverkorrels bevat de werkzame stof difethialon.
Deze stof is verwerkt in graankorrels die onweerstaanbaar zijn voor zowel ratten als muizen.
Plaats dit gif in de daarvoor bestemde lokdozen.
Bij een muizenplaag plaats dan de lokaasdozen tussen de 2 en 4 meter van elkaar.
Plaats genoeg gif hierin voor maximale inname door de knaagdieren.
Voor ratten geldt dat men de lokaasdozen met gif om de 4 tot 7 meter van elkaar moet plaatsen.
Beide zijn afhankelijk van de grootte van de plaag.
Plaats de lokaasdozen op plaatsen waar veel ratten en muizen komen.
Denk aan plaatsen waar men uitwerpselen vindt, dicht bij nesten van de knaagdieren en bij de voerlijnen.
Controleer om de 3 dagen alle lokdozen en vul tijdig bij.
De eerste resultaten zullen zich aandienen na 5 tot 8 dagen afhankelijk van hoeveel de knaagdieren hebben ingenomen van het gif.
 
 
 
 
 
ARTIKELCODE:
Knabisol pasta
600 gram
 
Knabisol graan bevat de werkzame stof difenacoum.
Het bestrijdt huismuizen, zwarte en bruine rat.
Door dat het een gepatenteerd lokaas is er direct resultaat.
Door de One Bite Kill formule (1 dosering) gaan zowel de ratten als muizen snel dood.
Tevens is er weinig stankhinder.
De kadavers van de knaagdieren drogen daarna snel uit.
Knabisol is ook te gebruiken bij ratten en muizen die resistent zijn.
Plaats verschillende porties van het product op plekken waar men muizen/ rattenactiviteit bespeurd.
Denk dan aan voerlijnen, waar men uitwerpselen vindt en dicht bij de nesten.
Te gebruiken is samenwerking met lokaasdozen.
Dit product is tevens te verkrijgen in de graanvariant van 1.8 kilogram

 
 
 
 
ARTIKELCODE:
Knabisol Graan
1.8 Kilogram
 
Knabisol graan bevat de werkzame stof difenacoum.
Het bestrijdt huismuizen, zwarte en bruine rat.
Door dat het een gepatenteerd lokaas is er direct resultaat.
Door de One Bite Kill formule (1 dosering) gaan zowel de ratten als muizen snel dood.
Tevens is er weinig stankhinder.
De kadavers van de knaagdieren drogen daarna snel uit.
Knabisol is ook te gebruiken bij ratten en muizen die resistent zijn.
Plaats verschillende porties van het product op plekken waar men muizen/ rattenactiviteit bespeurd.
Denk dan aan voerlijnen, waar men uitwerpselen vindt en dicht bij de nesten.
Te gebruiken is samenwerking met lokaasdozen.
Dit product is tevens te verkrijgen in pasta variant van 600 gram.
 
 
 
 
 
ARTIKELCODE: 630
Ratten/ Muizen lokdoos
Aantal 1
 
Samen met het gebruik van een vergif de ideale mix voor het bestrijden van het ongedierte.
Eenmaal binnen sluit de lokdoos zich af, zodat het beestje gevangen blijft en doodgaat.
  
 
 
 
 
ARTIKELCODE: 605
Silica Solumite bloedluispoeder
25 kilogram
Zeer geschikt voor gebruik in pluimveestallen.
Het is een kant en klaar poeder tegen bloedluis, mijten en vlooien.
Door dit product te gebruiken voorkomt u slechtere gezondheid van de kippen en daardoor minder uitval.
Tevens beinvloeden bloedluizen de eierproductie en voederconversie negatief.
Pakt direct het probleem aan. Na 1 keer gebruik direct resultaat.
Herhaling soms nodig in verband met neten eitjes die nog uitkomen.
 
 

 
 
ARTIKELCODE: 610
Poultry mix bloedluisbestrijding zak
25 kilogram
Zeer geschikt voor gebruik in pluimveestallen.
Het is een kant en klaar poeder tegen bloedluis, mijten en vlooien.
Door dit product te gebruiken voorkomt u slechtere gezondheid van de kippen en daardoor minder uitval.
Tevens beinvloeden bloedluizen de eierproductie en voederconversie negatief.
Pakt direct het probleem aan. Na 1 keer gebruik direct resultaat.
Herhaling soms nodig in verband met neten eitjes die nog uitkomen.
 
 
 
 
 
ARTIKELCODE: 601
Solfac
1 liter
Solfac bevat de werkzame stof Cyfluthrin 5%.
Dit product is ter bestrijding van kruipende en vliegende insecten.
Denk dan aan: Tempexkevers, vliegen, bloedluizen, kruipende insecten en krekels.
Het kan gebruikt worden in zowel pluimvee, varken als rundveestallen.
Ook kan men het gebruiken in ruimtes die men gebruikt voor opslag van artikelen.
Voor algemeen gebruik hanteer dan de volgende dosering:
40 Milliliter Solfac in 5 liter water.
Dit is dan geschikt voor 100m2.
Als men last heeft van Tempexkevers, krekels of bloedluis, hanteer dan deze dosering:
40 tot 80 milliliter Solfac op 5 liter water.
Dit is natuurlijk afhankelijk van de grootte van de plaag.
Ook dit is voor 100m2.
Tevens te verkrijgen in verpakkingen van 2,5 liter.
 
 
 
 
 
 
ARTIKELCODE: 602
Solfac
2,5 Liter
Solfac bevat de werkzame stof Cyfluthrin 5%.
Dit product is ter bestrijding van kruipende en vliegende insecten.
Denk dan aan: Tempexkevers, vliegen, bloedluizen, kruipende insecten en krekels.
Het kan gebruikt worden in zowel pluimvee, varken als rundveestallen.
Ook kan men het gebruiken in ruimtes die men gebruikt voor opslag van artikelen.
Voor algemeen gebruik hanteer dan de volgende dosering:
40 Milliliter Solfac in 5 liter water.
Dit is dan geschikt voor 100m2.
Als men last heeft van Tempexkevers, krekels of bloedluis, hanteer dan deze dosering:
40 tot 80 milliliter Solfac op 5 liter water.
Dit is natuurlijk afhankelijk van de grootte van de plaag.
Ook dit is voor 100m2.
Gebruik dit product samen met een rugspuit of lage drukspuit.
 
Tevens te verkrijgen in verpakkingen van 1 liter.
 
 
 
 
ARTIKELCODE: 604
Fendona
1 liter
Fendona bevat de werkzame stof alfa cyoernethrin 60 gram per liter.
Fendona heeft een werking van 4 tot 6 weken.
het bestrijdt de volgende insecten: vliegen, tempexkevers, vlooien krekels, graanklanders & kakkerlakken. 
Gebruik vooral op plaatsen waar kruipend gedierte zich schuilhoudt zoals naden, kieren en barsten en let dan vooral op vochtige plaatsen.
Verdun deze insecticide met water.
De dosering van dit product is 25 tot 50 millliliter per 5 liter spuitvloeistof.
1 liter is genoeg voor behandeling van 20m2.
Het product is geur en kleurloos.
Tevens laat het geen sporen of vlekken na.


 
  
 
ARTIKELNUMMER:  641
Neporex madendood
5 Kilogram
Neporex is een product dat het probleem bij de kiem aanpakt.
Gebruik dit product waar de vliegen hun eitjes leggen. (box randen, voergoot randen, mestopslag etc).
Het product heeft een zeer lange werking namelijk ongeveer 10 weken.
Resistentie bijna niet mogelijk.
Dieren mogen gewoon in de stal blijven.
Per verpakking kunt u 200m2 bestrijken.
Het kan op 3 manieren worden gebruikt.
Strooien: 250 gram per 10m2
Gieten: 250 gram  op 10 liter water per 10m2
Spuiten: 250 gram op 1-4 liter water per 10m2.